MAP

Hong Kong Office ​​


Address : Flat 13 , 9/F , New City Centre , 2 Lei Yue Mun Road , Kwun Tong , HK.

Tel :  (852) 23441100

Email :  pml@perfectmatch.com.hk

Website :  www.perfectmatch.com.hkChina Office & Factory


Address : Flat 802, Shengxing Trade Building, No 2 , Xinan Hengzeng Road,

  Chang'an Town, Dongguan , China.

QQ : 1992203706

contact us